Formgivning – Inlandsinnovation kvartalsrapport

Kategori: Bygga varumärke

Räkenskapsrapporter är både roliga och intressanta att jobba med. Det är viktigt med typografi för läsbarhet och det är viktigt att jobba med färg och form för att skapa intresse för läsaren att ta till sig materialet. En kvartalsrapport är av naturliga skäl (den hanterar ju främst enbart ett kvartal) en mindre produktion än jämfört med en årsredovisning, men ändå mycket viktig för det företag som ger ut den. Informationen påverkar många intressenter - ägare, finansiärer, kunder med flera, den ska med andra ord nå ut till många.

Idag är även rapporterna en viktig marknadsföringskanal för företaget - ibland till och med den enda. Den används under en lång period i presentationer, som företagspresentation, som material till media, underlag för beslut med mera, vilket ökar vikten av att den ger ett bra intryck och ger korrekt och bra information. Otroligt intressant är det i alla fall. Skulle kunna skriva spaltmeter om detta. Nedan kommer ett exempel som jag nyligen jobbat med - Inlandsinnovations kvartalsrapport.

 

 
 
Bilder Anette Julander
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: